Vocus 50jr 003 (1)

VOCUS

In 1957 is Stichting V.O.C.U.S. opgericht – V.O.C.U.S. staat voor Vorming, Ontspanning en Cultureel Streven – met als doel: het bevorderen van activiteiten in Cabauw gericht op vorming, sport, ontspanning en cultuur.

Voor deze activiteiten was er een gebouw nodig! Daarom werd in 1963 “In ’t Witte Paard” geopend. Het gebouw – bestaande uit een kleine zaal, grote zaal met podium en een café -werd grotendeels door vrijwilligers uit Cabauw in een paar jaar tijd gebouwd.

Het gebouw moest ruimte bieden voor al de activiteiten die door V.O.C.U.S. – maar vooral ook door andere  verenigingen – georganiseerd konden worden. Behalve dat er onder andere de mogelijkheid is tot biljarten en kaarten worden er nog steeds regelmatig toneeluitvoeringen opgevoerd en treden er bands op. In ’t Witte Paard is zeer geschikt voor bruiloften, kaartavonden, wijnfeesten, lezingen enzovoorts. De exploitatie van In  t Witte Paard is handen van Leon en Jolanda Steenbergen. Kijk voor meer informatie over deze locatie op www.inhetwittepaard.nl

Het bestuur van de Stichting richt haar inspanningen voornamelijk op het beheer en onderhoud van de gebouwen. Om aan de oorspronkelijke doelstelling, het bevorderen van activiteiten in Cabauw gericht op vorming, sport, ontspanning en cultuur, inhoud te geven is in december 1994 de activiteitencommissie Kubus opgericht.

Bij het kiezen van deze naam werd gedacht aan de vele vlakken van een kubus en de verborgen vlakken voor het verrassingseffect. Kubus heeft het doel gesteld het organiseren, coördineren en bevorderen van activiteiten voor Cabauw. Voor de uitvoering hiervan stelt V.O.C.U.S.  jaarlijks een bedrag ter beschikking. Daarnaast kunnen zij, als daartoe aanleiding is, aanvullende incidentele bedragen geven. Kubus biedt ook ondersteuning bij initiatieven van anderen die passen binnen de doelstellingen.

Ten behoeve van de leefbaarheid van Cabauw zijn voorzieningen voor jeugd en jongeren noodzakelijk. In combinatie van de ontwikkeling van Nieuw Cabbau in 2010/2011 is er achter op het terrein van In t Witte Paard een nieuw jeugdgebouw en evenemententerrein gerealiseerd. Het jeugdgebouw is in tweeën gesplitst. ’t Gossie wordt gebruikt door Jong Nederland en De Geste door de KPJ.  Het evenemententerrein wordt gebruikt door bijvoorbeeld PlusPop en de Kerstmarkt, natuurlijk maken de huurders van het jeugdgebouw er ook gebruik van.

Jaarlijks wordt door V.O.C.U.S. intensief onderhoud gepleegd aan “In ’t Witte Paard“ en regelmatig worden – naast de noodzakelijke vervangingen –  ook verbeteringen aangebracht in de inrichting van de zalen. Zo is in 2016 een nieuw terras aangelegd bij café “In ’t Witte Paard”.

Heeft u opmerkingen, suggesties en/of ideeën voor Stichting V.O.C.U.S., laat het ons mondeling, per brief of e-mail weten. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar.

Het bestuur van de Stichting V.O.C.U.S. bestaat uit:

Naam Functie E-mail Telefoon
Floré Mulder Voorzitter floremulder@kpnmail.nl 06-50263404
Anja de Keijzer Secretaris 88ronan@gmail.com 06-41732541
Gerrie Verkleij Penningmeester info@voshoeve.nl 06-11196386
Raimon de Keijzer Coordinator Bouwzaken raimondekeijzer@hotmail.com 06-22498747
André de Vos Onderhoud & Terreinmeester amhmdevos@gmail.com 06-15967974
Gert Pronk Financiële zaken ghjpronk@online.nl 06-51701727
Mark Faaij Coordinator KPJ & JN markfaay@faay.nl 06-51409573

Stichting V.O.C.U.S.
p.a. Anja de Keijzer
Cabauwsekade 26
3411 EB  Lopik